Selecteer een pagina

Dit kengetal geeft aan wat het aangetrokken vreemd vermogen gemiddeld gekost heeft. De interestkosten worden ook rentelasten genoemd.

Formule:

interestkosten

Rentevoet van het vreemd vermogen (RVV)

=

x 100%

vreemd vermogen