Selecteer een pagina

Een transactie tussen twee partijen waarbij ze een vaste en variabele renteverplichting op afgesproken hoofdsommen in eenzelfde valuta gedurende een bepaalde looptijd ruilen. Deze overeenkomsten worden aangegaan om financieringskosten te reduceren of een bescherming tegen renterisico’s aan te gaan.