Selecteer een pagina

Het renterisico is de mate van onzekerheid waarin en de richting van wijzigingen in de rente (rentebewegingen) en/of rentestructuur. Bij grote financiƫle transacties speelt dit een belangrijke rol.