Selecteer een pagina

Het verschil tussen de gemiddelde ontvangen rente over de uitgezette gelden en de rente die de bank betaalt over de aangetrokken gelden.