Selecteer een pagina

Een uitgave van geld is rechtmatig als dit geld is uitgegeven voor het doel waarvoor het bestemd was. Zie ook Doelmatig.