Selecteer een pagina

Resultaten worden opgenomen in het boekjaar waarin ze zijn gerealiseerd. Doordat ook het voorzichtigheidsbeginsel moet worden toegepast, geldt dit realisatiebeginsel alleen volledig voor winsten. Verliezen daarentegen moeten door het voorzichtigheidsbeginsel moeten worden opgenomen in het boekjaar waarin ze bekend zijn geworden, ook al vindt de realisatie van dit verlies pas na het boekjaar plaats. Realisatie houdt niet in dat de onderneming de contraprestatie in de vorm van geld moet hebben ontvangen maar dat zijn een prestatie moet hebben geleverd en dat er voldoende zekerheid moet bestaan met betrekking tot de geldontvangsten. Zie Jaarrekening.