Selecteer een pagina

In Nederland zijn door de RJ richtlijnen voor de jaarverslaggeving ontwikkeld. De RJ is een privaatrechtelijk orgaan waar representanten van vraag en aanbod van informatie samenkomen: verschaffers van informatie (op voordracht van onder andere VNO-NCW), gebruikers van informatie (op voordracht van onder andere FNV en CNV) en controleurs van informatie (op voordracht van onder andere het NIVRA). De richtlijnen zijn bedoeld als invulling van de normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd. Het heeft daarmee geen wettelijke status, maar het afwijken dient weliswaar met goede redenen omkleed te worden, maar hoeft niet in de jaarrekening te worden vermeld.