Selecteer een pagina

Orgaan binnen stichtingen en verenigingen dat toezicht houdt op de raad van bestuur en gevraagd of ongevraagd adviezen verstrekt. Zie Raad van commissarissen (RvC)