Selecteer een pagina

Orgaan binnen een rechtspersoon dat belast is met de dagelijkse leiding en met de planning op lange en korte termijn.