Selecteer een pagina

De verhouding tussen de activa die op korte termijn in geld zijn om te zetten en de verplichtingen die op korte termijn moeten worden voldaan. Bij de quick ratio zijn de voorraden buiten beschouwing gelaten omdat deze minder snel (geforceerd) te gelde kunnen worden gemaakt. De quick ratio wordt ook wel Acid Test genoemd. Kortlopende schulden worden ook wel vlottende schulden of vlottende activa genoemd.

Formule:

(vlottende activa -/- voorraden)

Quick ratio

=

kortlopende schulden