Selecteer een pagina

(begrip uit de overheidssector) Dit kengetal geeft aan welk deel van de totale kosten een or-ganisatie maakt ten behoeve van de taken waarvoor zij is opgericht (de overige kosten zijn kosten van de eigen organisatie). Programmaoriëntatie wordt berekend door de kosten voor programma’s te delen door de totale kosten.