Selecteer een pagina

Een product is een voortbrengsel van verrichte arbeid dat overdraagbaar is aan andere per-sonen. Door een bedrijf verrichte arbeid brengt een product voort dat vervolgens aan klanten verkocht en geleverd kan worden. Het product gaat over in het bezit van de klant. De klant is zelf weer in staat het product te verkopen of uit te lenen aan derden. Zie ook Dienst.