Selecteer een pagina

(begrip uit de zorgsector)
Een ziekenhuis (bijvoorbeeld) heeft wettelijke budgetten voor de financiering van de patiën-tenzorg. Deze budgetten worden jaarlijks aangepast op basis van indexatiecijfers voor loon en materiele kosten. De indexering van de personele kosten gebeurt op basis van een per-centage dat de overheid vaststelt: de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA). Het Centraal Planbureau berekent het percentage op basis van de CAO’s en loon-kostenontwikkeling in de markt. Het OVA-percentage is meestal in mei bekend en wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari in de budgetten verrekend. Dit kan tot een inhaaltoeslag leiden. Zie ook Prijsindexcijfer voor materiele kosten.