Selecteer een pagina

(begrip uit de zorgsector)
Een ziekenhuis (bijvoorbeeld) heeft wettelijke budgetten voor de financiering van de patiën-tenzorg. Deze budgetten worden jaarlijks aangepast op basis van indexatiecijfers voor loon en materiele kosten. De materiële kosten en de investeringen in inventaris voor zorginstellin-gen worden trendmatig aangepast op basis van het prijsindexcijfer particuliere consumptie uit het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau. Het definitieve percentage voor een bepaald jaar wordt pas begin april van dat jaar bekend bij de publicatie van het CEP. De indexering wordt in april/mei met terugwerkende kracht naar 1 januari in de budgetten verwerkt en door een inhaaltoeslag in de tarieven verrekend. Zie ook Prijsindexcijfer voor personele kosten.