Selecteer een pagina

De prijselasticiteit van de vraag geeft inzicht in de samenhang tussen de vraag naar een pro-duct/dienst en de prijs. Stel dat de prijs met 1% stijgt, met hoeveel procent zal de vraag naar dat product/dienst dan dalen. De economische leer stelt dat de vraag daalt bij een stijging van de prijs. Een omgekeerde prijselasticiteit zal in het klein wel kunnen voorkomen, maar niet gekeken over een groter geheel (b.v. als mensen er snel bij willen zijn, het blijvend laten stij-gen zal niet gaan werken). Per saldo gaat het om de relatieve verandering.