Selecteer een pagina

(begrip uit de zorgsector)
Preventie in brede zin omvat ziektepreventie, gezondheidsbevordering en gezondheidsbe-scherming. Ziektepreventie is ziekte of gezondheidsproblemen voorkomen voordat de ziekte ontstaat of in de beginfase van een ziekte, voordat er ziekteverschijnselen zijn. Ziektepreven-tie wordt zowel in de eerste- als in de tweedelijns toegepast. Op grond van de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid is het ook een taak van de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD, nuldelijns). Zie ook Caresector en Curesector.