Selecteer een pagina

Prestatiemeting is een containerbegrip voor het toepassen van een systeem ter meting van kengetallen of indicatoren. Het doel is het meten en evalueren van bereikte resultaten.