Selecteer een pagina

(begrip uit de overheidssector)
Uitgaande van de financiële kant van de overheid wordt met precariorechten bedoeld de be-lasting die aan de gemeente moet worden betaald voor het benutten van openbare zaken of plaatsen. Bijvoorbeeld het café dat voor de consumenten tafels en stoelen op het voetpad zet.