Selecteer een pagina

Deze term kan meerdere betekenissen hebben:
Project Portfolio Management: de activiteit waarbij prioriteiten worden gesteld en de beno-digde faciliteiten worden bepaald. Hierbij gaat het vooral om de lopende en nieuwe pro-jecten (projectplannen) die voortvloeien uit het totaal van de businessplannen (afgeleid van de organisatiestrategie) binnen een organisatie. Concreet: de integrale sturing van de pro-jectportefeuille.
Parts Per Million ook wel Stuks per Miljoen: dit wordt gemeten uiteindelijk de uitval te me-ten.