Selecteer een pagina

Dit is de jaarlijkse cyclus waarbij als eerste wordt nagedacht over het strategisch beleid, de langetermijnplanning. Dit wordt vertaald in jaarplannen, begrotingen en budgetten. Deze plan-nen worden vertaald in activiteiten die in het komende jaar worden uitgevoerd. Elke maand en ieder kwartaal wordt vervolgens gekeken of de organisatie nog steeds op de goede weg zit (rapportage en evaluatie). Zonodig wordt de onderneming in de juiste richting bijgestuurd. Kortom:
Planning is formulering van algemene doelstellingen, dit concretiseren en het scheppen van voorwaarden om deze doelstellingen te verwezenlijken.
Control is beheersen van de uitvoering.