Selecteer een pagina

De passiva bestaan uit het eigen en vreemd vermogen alsmede de voorzieningen van de on-derneming. Op de balans worden aan de rechterkant/creditzijde (scontrovorm) de passiva weergegeven.