Selecteer een pagina

(begrip uit de overheidssector)
In de begroting en jaarstukken wordt gedoeld op een nadere uitleg van bepaalde aspecten als grondbeleid, financiering, onderhoud en bedrijfsvoering.