Selecteer een pagina

Dit zijn door de onderneming nog te betalen kosten, die geheel of gedeeltelijk betrekking heb-ben op het verstreken boekjaar. Het zijn aanspraken van anderen op de onderneming die pas in het volgende boekjaar inbaar zijn of verschuldigd worden. Voorbeelden zijn: opgebouwd vakantiegeld van medewerkers of opgebouwde rente.