Selecteer een pagina

Dit zijn door de onderneming vooruitbetaalde of nog te ontvangen posten, die geheel of ge-deeltelijk betrekking hebben op het volgende boekjaar. Het kunnen vorderingen zijn in de vorm van producten of diensten. Voorbeelden zijn: de verzekeringspremie (wordt één jaar vooruitbetaald), opgebouwde rente op een vordering, voorschotten op salarissen, enzovoort.