Selecteer een pagina

(begrip uit de overheidssector)
Overdrachtsuitgaven zijn uitgaven aan personen of instellingen in de vorm van – onder ande-re – subsidies en (specifieke) uitkeringen, waarvoor geen tegenprestaties in de vorm van le-vering van goederen of diensten worden gevraagd.