Selecteer een pagina

OEE is een systematiek om op basis van doelgerichte metingen de optredende effectiviteit van een machine of een productielijn inzichtelijk te maken. De basisgedachte is dat de effecti-viteit van een machine bepaald wordt door een aantal oorzaken die geheel verschillend van aard zijn:
1. Omsteltijd.
2. Storingstijd.
3. Niet draaien op maximale snelheid.
4. Korte stops.
5. Procesafval.
6. Afkeur van producten.

OEE = Beschikbaarheid x Prestatie x Opbrengst

In het onderstaande schema wordt de relatie tussen de verschillende factoren gelegd.