Selecteer een pagina

Bij de opslagmethode, ook wel toeslagmethode genoemd, worden de indirecte kosten uitge-drukt in een percentage van de directe kosten.