Selecteer een pagina

Kosten die betrekking hebben op gemiste kansen (gederfde opbrengsten) die ontstaan door-dat de uitvoering van het ene alternatief de uitvoering van een ander alternatief onmogelijk maakt. Het zijn daarmee fictieve kosten maar daarmee wel van belang voor beslissingscalcu-laties.