Selecteer een pagina

Het risico van directe of indirecte schade als gevolg van fouten van medewerkers of falende of inadequate processen en systemen.