Selecteer een pagina

Waarde die een kapitaalgoed kan opleveren door verkoop (z.g. directe opbrengstwaarde) of gebruik in het productieproces (z.g. indirecte opbrengstwaarde). Zodra de directe op-brengstwaarde groter is dan de indirecte opbrengstwaarde is er aanleiding om te overwegen het kapitaalgoed te verkopen.