Selecteer een pagina

Dit is een verantwoordelijkheidscentrum waarvan de medewerkers de opbrengsten kosten beheersen. Zij hebben geen controle over de productie- of acquisitiekosten van de producten of diensten die zij verkopen of de omvang van de investeringen in het verantwoordelijkheids-centrum.

Een verantwoordelijkheidscentrum geeft aan in welke mate de manager van dat centrum op-brengsten, kosten, winst of rentabiliteit van het geïnvesteerd vermogen beheerst. Accoun-tants (en in lijn daarmee ook anderen) delen verantwoordelijkheidscentra in vier typen in: kos-tencentra, opbrengstencentra, winstcentra en investeringscentra. Deze centra kunnen werkmaatschappijen zijn of onderdelen van werkmaatschappijen. Daarnaast kunnen deze onderdelen meer of minder bevoegdheden hebben.