Selecteer een pagina

Aan perioden, producten enzovoort toegerekende geldontvangsten in verband met de ver-koop of levering van producten en/of diensten. Opbrengsten vormt een begrippenpaar met Kosten.