Selecteer een pagina

(begrip uit de overheidssector)
De Algemene Rekenkamer kwalificeert financiƫle informatie als onzeker wanneer zij door on-volkomenheden in het financieel beheer niet kan vaststellen of bepaalde verplichtingen, uitga-ven of ontvangsten rechtmatig zijn of deugdelijk zijn weergegeven.