Selecteer een pagina

Gerealiseerde winst waarover nog beslist moet worden of ze ingehouden zal worden dan wel uitgekeerd.