Selecteer een pagina

Een Onderlinge Waarborgmaatschappij (OWM) is een coöperatieve verzekeraar. Verzeker-den zijn doorgaans eveneens lid van de vereniging. Een ledenraad controleert het bestuur. Er zijn geen aandeelhouders. Behaalde winst komt dan ook ten goede aan de verzekerden. De winst kan direct worden uitgekeerd of worden verrekend in de premie. De meeste verzeke-raars Onderlinge Waarborgmaatschappijen zijn uitsluitend lokaal actief en genieten daardoor weinig naamsbekendheid. Enkele bekende Onderlinge Waarborgmaatschappijen: Univé, CZ, Agis Zorgverzekeringen en Menzis.