Selecteer een pagina

Is de duur waarmee een bepaalde grootheid één keer doorloopt/omloopt. Zie ook omloop-snelheid. Omloopsnelheid en omlooptijd zijn elkaars omgekeerde.