Selecteer een pagina

Deze tijd is te definiëren als de tijd die gemiddeld verstrijkt tussen het inkopen van toeleve-ranciers en het betalen van de rekening daarvan. Deze omlooptijd is voor een leverancier van belang in het kader van zekerheden en risico´s.

Formule: crediteuren
Omlooptijd crediteuren = x 365 (in dagen)

inkopen op rekening

Norm: 30 tot 60 dagen (landenspecifiek).

Vanuit de jaarrekening zonder interne gegevens, is deze post nauwelijks te berekenen omdat de jaarrekening niet de inkopen op rekening bevat maar slecht totale kosten en omzetten. En daarom wordt voor de berekening soms in plaats van ‘inkopen op rekening’ de omzet per jaar gebruikt, de uitkomst is daarmee wel afwijkend van de oorspronkelijke formule.