Selecteer een pagina

De omloopsnelheid van de voorraden geeft aan hoe lang de voorraden in het magazijn liggen opgeslagen. Hoe hoger de uitkomst van deze ratio des te korter liggen de voorraden opge-slagen en komt het in de voorraden geïnvesteerde vermogen beschikbaar en hoe ruimer li-quiditeit (liquide middelen) van de onderneming.

Formule: kostprijs omzet
Omloopsnelheid van voorraden =

voorraden