Selecteer een pagina

In dit kengetal wordt gewerkt met het gemiddeld geïnvesteerde totale vermogen (totale passi-va of het balanstotaal). In dit kengetal gaat het om de doelmatigheid van het aangewende vermogen. Hoe hoger dit kengetal, des te minder vermogen nodig is om een bepaalde omzet te behalen. Hiervoor wordt ook de omloopsnelheid van de totale activa gebruikt.

Formule: netto jaaromzet
Omloopsnelheid van het totale vermogen =

eigen + vreemd vermogen