Selecteer een pagina

In dit kengetal gaat het om het aantal keren dat de totale activa (vastgelegd in euro’s) in een bepaalde periode (jaar) is omgezet. Anders gezegd: hoeveel omzet ontvangt een onderne-ming gemiddeld per jaar terug per geïnvesteerde euro? Hiervoor wordt ook de term ‘omloop-snelheid van het totale vermogen’ gebruikt.

Formule: netto jaaromzet
Omloopsnelheid totale activa =

totale activa