Selecteer een pagina

Overdragen van de vorderingen op de afnemers aan een factormaatschappij, waarbij deze een groot gedeelte van de overgedragen vorderingen direct bij de overname uitbetaalt aan de onderneming.