Selecteer een pagina

Dit is een lening waarvan de hoofdsom is opgesplitst in gelijke delen, de obligaties, verschul-digd aan één of meerdere obligatiehouders. De meest voorkomende obligatie is een lening waarbij er voor een bepaalde periode een vaste rente wordt gegeven. Er bestaan diverse soorten obligaties:
” Inkomstenobligatie: je ontvangt alleen rente als de onderneming dat toelaat.
” Winstdelende obligatie: geeft naast een lage vaste jaarlijkse rentevergoeding recht op een deel van de winst.
” Premieobligatie: ontvangt een lage jaarlijkse rente, maar maakt bij de aflossing kans op een hoge premie.
” Geïndexeerde obligatie: de rentevergoedingen en aflossingen zijn deels afhankelijk van het verloop van bepaalde indexcijfers.
” Zero bonds: langlopende obligaties waarop geen rente wordt afgelost omdat deze al in de aankoopprijs van de obligatie is verrekend.
” Eurobonds: deze worden geplaatst via een internationale groep van tussenpersonen.
” Vreemde-valutaobligaties: zijn in Nederland uitgegeven maar luiden in vreemde valuta.
” Pandbrieven: gewone obligaties, uitgegeven door een hypotheekbank.
” Floating rate notes: obligaties met een variabele rentevergoeding, die is gekoppeld aan de marktrente ontwikkeling.
” Perpetual notes: niet-aflosbare obligaties.
” Commercial paper: kortlopende obligaties.
” Lions: obligaties waarop in plaats van rente een aandeel of certificaat van een aandeel ontvangen wordt.
” Converteerbare obligatie: een obligatie die na verloop van tijd kan worden omgewisseld in aandelen.