Selecteer een pagina

(begrip uit de overheidssector)
Methode om greep te krijgen op de overheidsuitgaven en het gedrag bij de besluitvorming over de overheidsfinanciering in de gewenste richting te beïnvloeden. Bij deze methode wor-den normen gesteld voor de uitgavengroei dan wel voor het toelaatbare uitgavenpeil.