Selecteer een pagina

(begrip uit de zorgsector)
Met het niet-vreemde vermogen wordt het geheel van eigen vermogen en voorzieningen be-doeld. Dit is een breder begrip dan de RAK, omdat ook andere reserves en voorzieningen hieronder vallen.