Selecteer een pagina

Afhankelijk van de mate van zeggenschap in de deelnemingen zal een onderneming deze deelnemingen wel of niet moeten consolideren. Als deelnemingen niet worden geconsolideerd worden deze op de balans gepresenteerd onder de beleggingscategorie (indien de primaire activiteit voor deelnemen beleggen is) of onder niet-geconsolideerde deelnemingen. Vaak be-treft dit minderheidsdeelnemingen. Zie ook consolidatie van deelnemingen.