Selecteer een pagina

(begrip uit de overheidssector)
Een verzamelnaam voor de concrete maatregelen die sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw ter verbetering van de bedrijfsvoering in overheidsorganisaties zijn genomen. Hierbij spelen twee basisgedachten: marktconforme bedrijfsvoeringsmodellen en een verschuiving van het besturen van handelen naar prestaties.