Selecteer een pagina

Winst na aftrek van belastingen. Betekent een aanwas van het eigen vermogen voor zover de netto winst niet wordt uitgekeerd.