Selecteer een pagina

In dit kengetal wordt de relatie gelegd tussen de behaalde winst (na belasting) en de omzet. Dit wordt ook de nettowinst genoemd. Het berekende percentage geeft inzicht in de verhou-ding tussen de kosten die nodig waren om de opbrengst te behalen en de opbrengst zelf. De nettowinst is gelijk aan de winst n rente en belasting.

Formule: netto winst
Netto winstmarge = x 100%

omzet