Selecteer een pagina

Omzet van de onderneming exclusief btw verminderd met de kosten van grond- en hulpstof-fen, diensten van derden en overige bedrijfskosten (met uitzondering van lonen, salarissen, sociale lasten en interestkosten vreemd vermogen). Zie ook toegevoegde waarde.