Selecteer een pagina

(begrip uit de overheidssector)
Het saldo van afdrachten aan en ontvangsten uit de EU-begroting.